Navštívte nás na Facebooku

Tlak vody

Porovnanie tlaku vody systému SoWash s elektrickými zubnými sprchami

Porovnanie tlaku vody

Komentár:
Na obrázku vyššie nájdete porovnanie tlaku vodných lúčov systému Sowash (nástavec Water-Jet) a elektrických ústnych spŕch; uvažuje sa použitie Sowash-u s tlakom vo vodovodnej batérii (medzi 2,5 a 3,5 bar), ktorý sa zvyčajne vyskytuje v domácich systémoch. V takomto prostredí tlak vodného lúča SoWash (modrá oblasť) plne pokrýva rozsah tlaku vodných lúčov najbežnejších elektrických ústnych spŕch.
Pre zníženie tlaku vodného lúča systému SoWash stačí upraviť tlak pomocou vodovodného kohútika.

Špecifikácia / poznámky:

  • Hodnoty tlaku vodného lúča sú uvedené v gramoch.
  • Jednotky sú orientačné a majú toleranciu +/- 15%.
  • Nie všetky testované elektrické ústne sprchy majú rovnaký počet nastavení tlaku (v rozmedzí od 3 do 10): krúžky v grafe ukazujú zistenú hodnotu každého nastavenia.
  • Pre Sowash bolo vzané do úvahy jeho použitie s tlakom vody od 2,5 do 3,5 baru. Takéto rozpätie tlaku vody je typické pre domáce vodné systémy. Tlak 2 bary predstavuje nepravdepodobný stav, ale bol taktiež zahrnutý do testovania pre ilustrovanie efektivity SoWash-u aj pri minimálnom tlaku.
  • Rastúce krivky SoWash-u sú orientačné grafické znázornenia. Skutočný priebeh kriviek sa môže líšiť v závislosti od vodného modelu a otvoru. Najväčšia hodnota udáva maximálny výkon vodného prúdu, keď je kohútik plne otvorený.

 

Porovnanie tlaku vody nástavcov SoWash

Porovnanie tlaku vody

Komentár:
Na obrázku vyššie nájdete porovnanie tlaku vodných lúčov rôznych nástavcov Sowash.
Obrázok ukazuje, že pre ľudí s citlivejšími ďasnami je vhodnejši nástavec Hydro-Pulser. Naopak, pre ľudí, ktorí uprednostňujú dôkladnejšie vyčistenie sú vhodné nástavce Hydro-Jet a Water-Jet.
Nástavec Hydro-Jet má širší prúd vody, takže tlak môže byť aplikovaný na širšiu plochu v porovnaní s vodným lúčom nástavca Water-Jet, ktorý má presnejší vodný lúč. Water-Jet je tiež obzvlášť vhodný pre ortodontické implantáty, mostíky alebo strojčeky.

Špecifikácia / poznámky:

  • Jednotky tlaku sú uvedené v gramoch;
  • Jednotky sú orientačné a majú toleranciu +/- 15%;
  • Jednotky sú uvádzané pri použití s tlakom vodovodnej batérie 3 bary;
  • Rastúce krivky sú orientačné grafické znázornenia. Skutočný priebeh kriviek sa môže líšiť v závislosti od vodného modelu a otvoru. Najväčšia hodnota udáva maximálny výkon vodného prúdu, keď je kohútik plne otvorený.

Všetky testy boli vykonané v laboratóriu CSP srl.