Navštívte nás na Facebooku

Hi-Flow systém

Niekoľko SoWash balíčkov obsahuje systém SoWash s technológiou Hi-Flow. Tento systém umožňuje vypnúť poistný ventil prietoku vody, aby bolo možné využívať úplný tlak vodovodnej batérie, keď je to potrebné. Balíčky, ktoré majú Hi-Flow systém zahrnutý to majú uvedené v ich popise.

Hi-Flow systém

Systém Hi-Flow ovplyvní výstupný tlak vodného lúča nástavca pri tlaku vodovodného kohútika väčšom ako 2 bary.

Aktivovaním systému Hi-Flow nastáva okamžitý nárast tlaku vodného lúča ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Ak dávate prednosť jemnejšiemu vodnému lúču, jednoducho systém Hi-Flow vypnite.

Graf tlaku vody pri aktivovanom a deaktivovanom systéme Hi-Flow

Hodnoty uvedené v grafe sú orientačné a majú toleranciu +/- 15%